Om Företaget

Det hela började 1947 när Uno Rörick kom från en privat reparationsverkstad i Västerås och greppade möjligheten att slå sig ned i kraftstationen i Ekebybro, strax utanför Köping.

Ingvar - UnoDen första kunden var Kohlswa Jernverk. 1973 hade firman växt och lokalerna var för små. Då byggdes en verkstadsbyggnad ca 500 m uppströms, räknat från de gamla lokalerna. 1986 var det dags att bygga ut igen. År 2007
Flyttade vi in i nyinredda lokaler inom Volvoområdet i Köping.

Rörick Elektriska Verkstad AB drevs i många år av Uno och hans hustru Stina. I början på 1970-talet anställdes sonen Ingvar, som på mitten av 1980-talet tog över företaget. Ingvar och hans hustru Ewa driver företaget vidare och under
år 2001 anställs dottern Lotta i företaget.

Uno gick bort i september 2004 i en ålder av 91 år.

Under 1997 firade Rörick El. Verkstad AB 50-års jubileum, i dagarna tre.

År 2001 blev en ny milstolpe när Rörick El. Verkstad AB fick ett systerföretag Sjödins Elmekaniska i Västerås AB.

År 2002 kom ytterligare en syster in i familjen nämligen Elmotor i Eskilstuna AB.

I och med dessa två nya bolag så har vi blivit en koncern.

År 2007 firades 60-årsjubileum .
I juli startade flytten 2007 in i nya lokalerna på Volvoområdet i Köping. Invigning med pompa och ståt, landshövding Mats Svegfors invigde. Klippte bandet med tjänstesaxen. Öppet hus med fler besökare än väntat.

IRörick  försäljning augusti 2008 förvärvade TOOLS Momentum Rörick koncernen. TOOLS Momentum ägs av B&B TOOLS som är noterat på svenska börsen

Rörick koncernen kommer att bli en ny verksamhet i TOOLS Momentum och blir den reparations och service resurs som kompliterar TOOLS Momentums industri förnödenheter. (MRO)

I november 2008 förvärvade Rörick Elektriska Verkstad AB Göteborgs Lindareverkstad AB.

År 2010 tillträdde Lotta Rörick som VD, efter att ha avtackat Ingvar Rörick.

1 Mars 2010 fusionerades Rörick Elektriska Verkstad AB med Sjödins Elmekaniska Verkstad AB, Elmotor i Eskilstuna AB och Göteborgs Lindarverkstad AB. Numera heter samtliga företagen Rörick Elektriska Verkstad AB och innehar samma organisations nummer.

I januari 2012 förvärvades Sjuntorps Industrisupport AB i Trollhättan och Judu Lindareverkstad AB av Rörick Elektriksverksdad AB, bolagen fusioenrade i april för att i september samma år slussas vidare till Tools Momentum AB.

I november samma år flyttade även Göteborgs Lindareverkstad AB upp i Tool Momentum AB.