B&B Tools köper Rörick

B&B TOOLS har, genom dotterbolaget TOOLS Momentum AB, förvärvat 100% av aktierna i Rörick i Köping AB - med dotterbolagen Rörick Elektriska Verkstad AB, Sjödins Elmekaniska i Västerås AB samt Elmotor i Eskilstuna AB ("Rörick-koncernen"). Rörick-koncernen är en av de ledande leverantörerna av servicetjänster inom elektromekanik för industrisektorn i mellersta Sverige. Rörick-koncernen omsätter cirka 50 MSEK per år och har 35 anställda.

Rörick-koncernen är sedan starten 1947 specialiserade på service, reparation och försäljning av bland annat elmotorer, generatorer och transformatorer till industri­sektorn. Rörick-koncernen har idag serviceverkstäder och försäljningskontor i Köping, Västerås och Eskilstuna.

"Rörick-koncernen består av väletablerade företag med hög kompetens och goda möj­ligheter till vidare utveckling av verksamheterna i en mycket intressant marknad", säger Johan Falk, vVD i B&B TOOLS. "Genom att kombinera Rörick-koncernens effektiva serviceorganisation med TOOLS Momentums höga kompetens som leverantör av industrikomponenter och TOOLS breda geografiska närvaro i Norden skapar vi förutsättningar för att utveckla nya konkurrenskraftiga och heltäckande kundkoncept. Härigenom blir vi en än starkare samarbetspartner inom MRO (Maintenance, Repair & Operations) åt nordisk industri."

Tillträde skedde den 22 augusti 2008 i samband med att avtal om aktieöverlåtelse undertecknades. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 22 augusti 2008